Balans na ziekte

“je bent zoveel meer dan je ziekte alleen”.

Na diagnose en tijdens een intensief behandeltraject zet je vaak alles opzij om je over te geven aan het proces van ziekte en behandeling.

Om alles dat op je af komt het hoofd te bieden heb je al je energie en weerbaarheid nodig. Vaak zijn we ons niet meer bewust van wat we nog meer zijn en kunnen. En juist in die talenten en vaardigheden ligt vaak onze verborgen kracht om dit alles te dragen. En om met een veranderde gezondheid het leven weer vorm te geven.

Door aan die kant aandacht te schenken kunnen we de draagkracht mobiliseren om staande te blijven. Ook na een intensief traject je leven op pakken is niet altijd eenvoudig door veranderingen in energie en uithoudingsvermogen.

HartenPaard biedt de mogelijkheid om met onze paarden op zoek te gaan naar die kernkwaliteiten, om ze aan te spreken en in te zetten voor het in balans brengen van ons leven.

Dat kan individueel of in kleine groepen (max 5)

In 3 bijeenkomsten van 1,5 – 2 uur vinden we energie en steun om de gebeurtenissen een plek te geven en in het hier en nu te ervaren hoe het met ons gaat. En wat er kan binnen onze mogelijkheden.

Locatie: HartenPaard, Veldhuizerweg 15 A Lunteren